ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

מסילת ישרים ב'

הקדמה. הרב שמעון רוזנצוויג
הורדת השיעור