ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

מסילת ישרים ט' פ"ג

הרב שמעון רוזנצויג
הורדת השיעור