עין איה ברכות פרק ו' פסקה מ"א

חיבור לרשעים שיותר קרובים לארץ
הורדת השיעור