עין איה שבת ב'

לבוש של ארץ ישראל ובבל
הורדת השיעור