עין איה שבת פרק א' פסקה י"ט

להתלבש בתורות של רב מובהק
הורדת השיעור