עין איה שבת פרק א' פסקה כ"ו

מעלה במקום חדש
הורדת השיעור