ביעור ומכירת חמץ

הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א - לעילוי נשמת יהושפט אמיתי ז"ל