פת הבאה בכיסנין חלק ב'

שיעור קביעת סעודה
הורדת השיעור