פת הבאה בכיסנין חלק ג'

קביעת סעודה על מזונות בקידושים
הורדת השיעור