ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פת הבאה בכיסנין חלק ג'

קביעת סעודה על מזונות בקידושים
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך