התוועדות י"ט כסלו

לכבוד הילולת הרב המגיד והרב נריה ושחרור בעל התניא התקשרות לצדיקים ומידת האתהפכא (תש"פ)
הורדת השיעור