אהלי יעקב – טו בשבט

ישראל נמשלו לגפן
הורדת השיעור