אהלי יעקב – פרשת בשלח

הכוח והפועל בקריעת הים
הורדת השיעור