אהלי יעקב – פרשת ויחי

משה הגואל גם של הגאולה האחרונה
הורדת השיעור