אהלי יעקב – פרשת ויצא

ויקח מאבני המקום (תש"ו)
הורדת השיעור