ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

אהלי יעקב – פרשת קדושים

''כמעשה ארץ מצרים'' - קדושת ארץ ישראל לעומת טומאת ארץ העמים
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך