אהלי יעקב – פרשת שמות

ויך את המצרי (שנת ת"ש)
הורדת השיעור