אהלי יעקב – שבת זכור

'מלחמה לה' בעמלק'
הורדת השיעור