מאור ושמש – פרשת חיי שרה

חסד ואמת הגידו לי
הורדת השיעור