מאור ושמש – פרשת לך לך

ההבדל בין עבודת אליעזר לעבודת יצחק
הורדת השיעור