ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרי הארץ פרשת קורח חלק ט' – מחלוקת הלל ושמאי דביקות במידות לעומת מחלוקת קורח ועדתו

הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך