להגיד שבחו של אהרן שלא שינה

מתוך ישמח ישראל
הורדת השיעור