הכנה לר"ח אייר

סדרת שיעורים בזום לימי הספירה וענייני השעה
הורדת השיעור