הכשרת הבית לפסח ד'. והל' בדיקת חמץ.

סדרת שיעורים הכנה לפסח ד'
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך