הלכות ליל הסדר

קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך.
הורדת השיעור