הלכות קרבן פסח

האם מי שבבידוד יכול לשחוט פסח לבד?
הורדת השיעור