הרב צבי יהודה מזמור י"ט ח"א

הכנה ליום ירושלים
הורדת השיעור