הרב צבי יהודה מזמור י"ט ח"ב

הכנה ליום ירושלים
הורדת השיעור