השינויים בפירות ארצינו מימי המקרא ועד ימינו

פרופסור זהר עמר
הורדת השיעור