ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

ואהבת לרעך כמוך

הורדת השיעור