ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

מגילת רות