ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

ר' עקיבא ובר כוכבא

מתוך פנקסי הראי"ה
הורדת השיעור