ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

זמן ק"ש, מעלת ותיקין ותחילת זמן התפילה

הורדת השיעור