זמן ק"ש, מעלת ותיקין ותחילת זמן התפילה

הורדת השיעור