ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

סוף זמן תפילת שחרית ב'

הורדת השיעור