ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

אהלי יעקב – מחלוקת ר' ישמעאל ורשב"י

הורדת השיעור