אור החיים – פרשת יתרו

קדושת ישראל על ידי מתן תורה
הורדת השיעור