בעש"ט – פרשת תולדות

תורת ה תמימה משיבת נפש
הורדת השיעור