בעשט על התורה פרשת בשלח וישב הים

רצוא ושוב
הורדת השיעור