בעש"ט פרשת ויצא

אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים
הורדת השיעור