לא מאסתים ולא געלתים

שיעור לפרשת בהר בחוקותי
הורדת השיעור