ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת אמור – שיחה כתובה

להזהיר גדולים על קטנים