פרשת בא – "ואתם לא תצרו איש מפתח ביתו"

שמירה על הסייגים (משך חכמה)
הורדת השיעור