ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת בחוקותי – שיחה כתובה

והוא יוליכנו קוממיות לארצנו

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך