פרשת בשלח – אלוהי אבי וארוממנהו

היחס בין מסורת להתחדשות אישית
הורדת השיעור