פרשת יתרו ביאור שיטת רשי שאין מוקדם ומאוחר בתורה

הורדת השיעור