ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

אגרת תשל"ז

מתוך אגרות הראי"ה ח"ג
הורדת השיעור