היחס לויתורים על חלקים מארץ ישראל

בעקבות עסקת המאה
הורדת השיעור