המבט הנכון על תהליך הגאולה

בעקבות הכרת ארהב בהתנחלויות כחוקיות ליל שישי פרשת חיי שרה
הורדת השיעור