פרשת ויקהל – במעלת ההתקהלות

בעקבות איסורי ההתקהלות עקב הקורונה
הורדת השיעור