שיחה אחרי שבוע עם 3 פיגועים

פרשת ויגש
הורדת השיעור