בבא קמא – חצי נזק צרורות כוחו כגופו

הרב משה כהן
הורדת השיעור